ทำไมจึงเกิด “ขนมไทยหาทานยาก” ?


เคยตั้งคำถามมั้ยว่าทำไมถึงมีวลี "ขนมไทยหาทานยาก" เกิดขึ้นมามากมายในอินเตอร์เน็ต ของดีของอร่อยทำไมจึงหายาก ของดีก็ต้องขายดีสิ เพราะมันทำยากหรอ ก็ไม่น่าใช่เพราะขนมไทยแทบทุกชนิดก็มีสูตรที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ พอได้เริ่มลองสัมผัสกับวงการนี้ดูจึงได้เข้าใจว่า การที่ขนมไทยหาทานยากนั้น เพราะมีปัญหาของขนมนั่นเอง ปัญหาของขนมแต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันไป ขนมบางอย่างเป็นเรื่องของอายุสินค้าที่ยากต่อการนำไปขาย หรือนำไปขายได้แต่ก็ไม่คุ้มแรงพ่อค้าแม่ค้า ขนมบางอย่างอาจเป็นที่ภาพจำของสินค้ากดราคาตัวเองจนไม่น่าค้าขาย หรือขนมบางอย่างกระบวนการผลิตก็ช้าจนไม่คุ้มค่าแรงค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงเชื่อว่า ถ้าเราแก้ปัญหาในจุดต่างๆได้ วัฒนธรรมก็จะคงอยู่ อาจต้องมีการประยุกต์บ้างเพื่อความจำเป็น และถ้าเราทำขนมไทยหาทานยากให้กลายเป็นขนมไทยหาทานได้ เราก็จะเติบโตไปเป็นร้านขนมที่มีคุณค่าเพราะความรักต่อขนมไทยของคนไทยยังคงอยู่ เพียงแต่เราปรับตัวไม่ทันกับการหมุนของโลก ขนมไทยหลายตัวจึงต้องหายไปจากแผงขาย


Image

A variety of types of emergency contraceptive pills are available: combined estrogen and progestin pills, progestin-only levonorgestrel , LNG pills, and antiprogestin ulipristal acetate or mifepristone pills. can i buy viagra over the counter in malaysia Combined estrogen and progestin pills are no longer recommended as dedicated emergency contraceptive pills because this regimen is less effective and caused more nausea , but certain regular combined oral contraceptive pills taken 2—5 at a time in what was called “the Yuzpe regimen” have also been shown to be effective as emergency contraceptive pills.