หยกสด ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ให้ความสนใจขนมของเรามาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมา และช่วยเหลือหยกสดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ร้านเรายินดีสนับสนุน Page Review, Blogger หรือ Influencer ที่มี followers ตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไป โดยสามารถติดต่อรับสินค้าได้ทาง Instragram: @yoksodbaitoeyig